Inštalácia vinylu

ATELIERO ponúka svoje bohaté skúsenosti s realizáciou vinylových podláh. Naši odborníci sa pri ich montáži vždy riadia niekoľkými zlatými pravidlami. Základom bezchybného vzhľadu exkluzívnej vinylovej podlahy je kvalitný podklad. Povrch musí byť pevný, rovný, bezprašný a suchý. Podklad sa spevní nanesením penetračného náteru, ktorý zároveň zjednotí jeho nasiakavosť. Nivelačnou stierkou dosiahneme požadovanú rovinatosť podlahy. Vinylové lamely možno lepiť až na zaschnutú nivelačnú stierku (približne po 12 hodinách). Lamely lepíme tesne vedľa seba tak, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Podlaha je pripravená pre plnohodnotnú prevádzku po dôkladnom uschnutí lepidla (približne 3 hodiny).